Stomatoloska ordinacija | Rendgen dijagnostika | Novi Beograd

Stomatoloska ordinacija | Rendgen dijagnostika | Cenovnik

Cenovnik

Cene su izražene u dinarima i predstavljaju okvirnu cenu. Za precizne informacije, pozovite ordinaciju.

RENDGEN DIJAGNOSTIKA

RENDGEN SNIMCI KOJE MOŽETE URADITI KOD NAS

Kraniogram (snimak glave), Kosti lica, Paranazalne šupljine (sinusi), Ortopantomogram (obe vilice), Temporomandibularni zglob (vilični zglob), Nosne kosti, Zigomatične kosti, Dentalni radiogram (snimak pojedinačnih zuba)

Ortopantomogram digitalni ili Teleradiogram digitalni email
2300
Dentalni radiogram email
700
Ortopantomogram digitalni na filmu ili CD-u
2800
Ortopantomogram digitalni na filmu i CD-u
3300
Tomografija vilice, sa analizom u odabranoj regiji
4000
Dentalni radiogram
900
Teleradiogram digitalni na filmu ili CD-u
2800
Teleradiogram digitalni na filmu i CD-u
3300
Analiza teleradiograma
3000
Specijalni ortopantomogrami digitalni: TM zgloba, paranazalne šipljine, redukovano zračno polje za decu
2800
Skanogram u jednoj regiji
2800
Kopija radiograma
1500
Tomografija vilice, bez analize
2000
Doplata za snimak i na CD-u
500
3D Malo vidno polje 5x5cm
4500
3D Vidno polje 6x8cm
5500
3D Mini doza 5x5cm predeo jednog zuba
4500
3D Mini doza 6x8cm predeo do 4 zuba
5500
3D Mini doza 11x4cm predeo više zuba
5500
3D Dodatna usluga (dijagnostika, implant planiranje, itd...)
3000
3D Gornje i donje vilice 8x15cm
6000
3D Mini doza 8x15cm
6000
3D XL Kompletne glave
7000

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Pregled i konsultacije

Svaki stomatološki pregled i konsultacija 3000

Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem iznosi 4200 RSD

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene
2500
Zalivanje fisura
2500
Ekstrakcija mlečnog zuba
1500
Kompozitni ispun
1500

TERAPIJA PARODONTOPATIJE

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba po vilici
4000
Obrada parodontalnog dzepa (po zubu)
2500
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža)
3500
Hirurško lečenje parodontopatije (ugradnja, zamena za kost i membrane plaćaju se dodatno)
8000
Gingivektomija (po zubu)
6500
Frenektomija
12000
Slobodni mukogingivalni autotransplantat
12000
Selektivno brušenje zuba
1000
Udlage u lečenju parodontopatije (po zubu)
3000
Terapijska zagrižajna ploča
12000
Kauzalna ter. parod.
15000
SMAT
21300
Perk. Recesija pus mem.
25000

ORALNA HIRURGIJA

Lokalna anestezija
700
Rutinsko vađenje zuba
5200
Hirurško vađenje zuba
12000
Vađenje impaktiranog umnjaka ili očnjaka
19200
Resekcija zuba
15000
Disekcija zuba
6000
Cistektomija jednokorenog zuba
15000
Cistektomija višekorenskog zuba
29000
Incizija apscesa
3000
Nivelacija grebena
12800
Produbljivanje forniksa
19200
Hirurško zatvaranje sinusa
16000
Implanti dvofazni BICON (bez suprakonstrukcije)
90000
Suprakonstrukcija
36000

BOLESTI ZUBA

Kompozitni ispun – jednopovršinski
4000
Kompozitivni ispun – dvopovršinski
4500

PROTETIKA

Imedijantna proteza
36000
Parcijalna i totalna akrilatna proteza
36000

ORTOPEDIJA VILICA

Ploče sa šrafom i pokretnim elementima
41000
Bimaksilarni aparat – monoblok
60000

PITAJTE STOMATOLOGA

!
!
Poništi
Postavite pitanje stomatologu i u najkraćem roku ćemo Vam poslati odgovor.